11 Mac 2009

Perubahan Borang ( Final )


Berikut adalah senarai borang baru yang perlu diganti dengan borang sedia ada. Borang borang berikut adalah pengesahan terkini untuk perubahan pada 3 Mac 2009.

KW03
KW08b
KW10

Borang borang di atas tidak berkait dengan cop majikan , yang penting pemohon perlu tandatangan pada setiap borang.
Kepada pemohon pembiayaan melalui saya masih belum mendapat borang baru sila email saya segera di pinjamankop@gmail.com untuk mendapatkan borang tambahan.

Berkenaan KW03 ( Borang permohonan pembiayaan koperasi)

KW03 ditukar kepada format baru mengikut persetujuan dengan bank rakyat.

Berkenaan KW08b ( Surat Akujanji)

KW08b adalah borang akujanji untuk pemohon yang mana pemohon hanya perlu menandatangani setelah membaca isi kandungan agreement tersebut.

Berkenaan KW10 (Surat Tawaran e-wawasan BKRMB)

Terdapat penambahan pada belian syer koperasi.


harap maklum

Catat Ulasan

Start typing and press Enter to search