23 Jun 2010

Mengenai Potongan MBSB

Setiap permohonan sebanyak 6% ditolak dari jumlah permohonan. Butiran potongan adalah seperti berikut.

- 3% untuk bayaran proses

Manakala 3% selebihnya merangkumi

  1. Duti Setem -RM 50
  2. Amanah Raya Berhad – RM 350
  3. Khairat – RM 50
  4. Carian Bankrup – RM 12
  5. Kad Temanku MBSB/Akaun Simpanan Al Wadiah – RM 70
  6. 1 bulan sekuriti deposit ( mengikut kadar pinjaman dikembalikan setelah pinjaman dijelaskan)
  7. Insurans Perlindungan Takaful ( dikira berdasarkan jumlah pinjaman dan umur )

Catat Ulasan

Start typing and press Enter to search