28 Januari 2009

Maklumat ringkas tentang KOWAMAS

Koperasi Wawasan Malaysia Berhad (Kowamas) (dahulunya dikenali sebagai Koperasi Lepan Kabu Berhad) telah ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993 pada tahun 1998. Penglibatan awal koperasi dimasa itu adalah berkisar dalam perniagaan retail di Kuala Krai dan Kota Bharu, Kelantan.

Pada penghujung 2007, sembilan (9) Ahli Lembaga baru telah dilantik untuk mengemudi jawatan-jawatan penting di dalam koperasi. Di bawah pengurusan Lembaga yang baru ini, koperasi telah berjaya membentuk arahtuju dalam mengembangkan dan memperbagaikan perniagaannya sejajar dengan objektif untuk pembangunan status ekonomi ahli-ahli disamping membantu Kerajaan mencapai visi dan misi kepada masyarakat Malaysia yang makmur dan majujaya.

Kowamas, nama komersial yang terbaru dalam pasaran, selaras dengan arahtuju operasi dan kepentingan perniagaannya telah mencapai persetujuan dengan sebuah institusi kewangan yang terbesar di Malaysia untuk mengujudkan skim pembiayaan peribadi kepada ahli-ahlinya dan telah juga mengenalpasti beberapa lokasi yang stratejik untuk pembangunan hartanah.

Disamping itu, Kowamas juga sedang di dalam peringkat rundingan terakhir untuk menceburi sektor pengangkutan, perladangan dan retail.

Koperasi Wawasan Malaysia Berhad
(Kowamas), formerly known as Koperasi Lepan Kabu Berhad was established in 1998 operating retailing business based in Kuala Krai and Kota Bharu in Kelantan.

In late 2007, nine (9) new Board Members were elected to the Board entrusted to hold key positions at the board level. Under this new stewardship, Kowamas is gearing towards broader milestone in its business objectives with clear conscience to assist and enhance the economic status of its members as well as supplementing the Government's vision, policies and efforts towards an inflation free Malaysia.

Kowamas, the new branding in the market, consistent with its renewed operation and business interest had made strategic tie-up with the biggest Bank in Malaysia to provide financial facilities to its members and had already identified a few strategic locations to venture into the property development market.

Kemudahan pembiayaan peribadi Al-Inah ini diperkenalkan untuk membantu kakitangan kerajaan dalam menangani keperluan kewangan seperti membuat bayaran pendahuluan kereta / rumah, pembayaran kos pengubahsuaian rumah dan lain-lain keperluan kewangan

Catat Ulasan

Start typing and press Enter to search