28 Januari 2009

Soalan Lazim

Apakah syarat-syarat untuk menjadi anggota koperasi?
a) Warganegara Malaysia.
b) Telah mencapai umur lapan belas tahun.
c) Bukan seorang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan boleh daftar tidak upaya dari segi mental, bankrap yang belum dilepaskan atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun.
d) Membayar fi masuk sebanyak RM 50.00 (ahli bersekutu).

Siapakah KOWAMAS?
KOWAMAS (Koperasi Wawasan Malaysia Berhad) adalah sebuah koperasi berdaftar dibawah Akta Koperasi 1993.

Siapakah yang layak memohon pembiayaan KOWAMAS?
Ahli dan bakal ahli KOWAMAS yang berkhidmat disektor kerajaan dan badan berkanun, yang berusia diantara18-56 tahun, berjawatan tetap dan ber-khidmat melebihi 6 bulan.

Berapakah jumlah pembiayaan maksimum dan minimum?
Pembiayaan maksimum adalah RM 150,000.00 selagi potongan gaji bulanan tidak melebihi 60 peratus. Pembiayaan minimum ialah RM 5,000.00.

Bagaimanakan cara permohonan boleh dibuat?
Permohonan pinjmanan boleh dibuat secara on-line melalui e-borang di laman web kami ataupun melaui agen kami diseluruh Negara. Sila hubungi nombor agen kami sebagaimana yang tertera di laman web.

Adakah pembiayan ini selaras dengan hukum syariah?
Ya. Pembiayaan ini adalah selaras dengan semua peruntukan syariah.

Adakah pembiayan ini selaras dengan undang-undang kerajaan?
Ya. Pembiayaan ini adalah selaras dengan semua peruntukan undang-undang kerajaan.

Apakah yang dimaksudkan dengan peratus potongan?
Jumlah potongan (termasuk pembiayaan ini) tidak melebihi 60 Peratus daripada gaji kasar, termasuk elaun-alaun tetap.

Apakah yang dimaksudkan dengan elaun-elaun tetap?
Semua jenis elaun/imbuhan yang bersifat tetap walaupun pemohon bertukar unit atau bahagian. Sebagai contoh : elaun khidmar awam, elaun perumahan, elaun wilayah, elaun keraian, elaun kritikal, elaun khas kementerian dan lain-lain.

Apakah pemohon perlu membayar kesemua caj yang dikenakan sekiranya permohonan diluluskan?
Tidak .Kesemua caj tersebut akan dipotong dari jumlah pembiayaan yang diluluskan.

Bolehkah pembiayaan ini digunakan untuk menyelesaikan tanggungan lain?
Boleh, Sila sertakan penyata baki tanggungan semasa pemohon semasa membuat permohonan. Bagaimanapunia tertakluk kepada jumlah potongan gaji yang baru di mana ia tidak melebihi kadar 60 peratus yang ditetapkan.

Berapa peratuskah jumlah bersih pinjaman yang akan diterima oleh pemohon?
Pemohon akan mendapat 85.5% sehingga 86% daripada jumlah keseluruhan pinjaman setelah ditolak fi masuk, fi proses, insuran, dan setem duti dan lain-lain caj seperti yang ditetapkan dari masa kesemasa.

Berapakah tempoh pemprosesan pembiayaan ini?
Tempoh pemprosesan ialah selama 3 hari bekerja. Setiap permohonan akan dimaklumkan samada diluluskan atau tidak dalam tempoh tersebut.

Bilakah pengeluaran boleh dibuat?
Pengeluaran akan dibuat dalam mada 2 hari bekerja selepas kelulusan diterima dan semua surat penjanjian telah disempurnakan. Pengeluaran yang melibatkan pembayaran penyelesaian pinjaman lama akan bergantung kepada secepat mana penyata baki pinjaman tersebut diperolehi.

Bagaimanakah cara pengeluaran dibuat?
Pengeluaran akan dibuat dengan mengkreditkan akaun peminjam seperti yang dimaklumkan oleh peminjam.

Adakah “blacklist” boleh memohon?
Blacklist juga boleh memohon, tetapi tertakluk kepada syarat-syarat tambahan. Sila rujuk kepada agen jualan untuk maklumat lanjut.

Berapakah tempoh bayaran balik pembiayaan?
Tempoh adalah dari 12 bulan sehingga120 bulan

Bolehkah penyelesaian pembiayaan dibuat sebelum tempoh sebenar?
Ya. Penyata baki penjaman untuk penyelesaian boleh diminta daripada koperasi pada bila-bila masa dalam tempoh pembiayaan tersebut.

Adakah penyelesaian pembiayaan melibatkan apa-apa kos tambahan?
Tiada.

Berapakah kadar keuntunggan pembiayaan?
Kadar keuntunggan adalah dari 5.53% setahun.

Bagaimanakah cara pembayaran balik untuk pembiayaan ini?
Bayaran balik adalah melalui potongan gaji bulanan melalui Biro Perkhidmatan Angkasa

Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon pembiayaan ini?
Dokumen yang diperlukan adalah 3 salinan kad pengenalan, 3 salinan surat beranak (PDRM sahaja), 1 bulan slip gaji asal terkini dan 3 salinan setiap bulan terkini (semua dokumen perlu pengesahan majikan) dan penyata penyelesaian awal (jika berkaitan)

Catat Ulasan

Start typing and press Enter to search